ILJA JUUTILAINEN

NYKYINEN DUUNI
Suomen Kansallisoppera ja -baletti, näytäntötyöntekijä.

SIVARIPAIKKA
Taidehalli, Helsinki.

 

Milloin ja minkä ikäisenä suoritit siviilipalveluksen?

Täytin 20 vuotta, kun olin Lapinjärvellä sivarikoululettavana. Se oli vuon-
na 1999.

 

Kuinka päädyit siviilipalvelukseen?

Sivut