Monelta jää palvelukseen menemättä. Jotkut unohtavat mennä, toiset jättävät menemättä tietoisesti. Seuraamukset ovat samat.

Palveluksen pakoilija syyllistyy aluksi rikoslain 45 luvun (Sotilasrikokset) 9 §:n tarkoittamaan luvattomaan poissaoloon: Sotilas, joka oikeudettomasti poistuu siitä joukosta tai paikasta, jossa hänen on palveltava, taikka jää sinne määräaikana saapumatta, on tuomittava luvattomasta poissaolosta kurinpitorangaistukseen tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.