Yhdysvaltain armeija koostuu normaalioloissa vapaaehtoisista. Maan asevoimat kuitenkin ylläpitää armeijaan soveltuvaksi katsotuista miehistä rekisteriä (Selective Service System), johon kuuluvia voitaisiin periaatteessa määrätä asepalvelukseen sodan aikana. Yhdysvaltain kongressissa etenee parhaillaan lakihanke, jonka myötä rekisteröitymistä alettaisiin vaatia myös naisilta.

Rekisteröityminen on ollut vuodesta 1980 lähtien periaatteessa pakollista 18-25-vuotiaille miehille. Rekisteröitymisen laiminlyöminen oli heti sen käyttöönotosta lähtien niin laajaa, ettei siitä käytännössä ole pystytty määräämään sitovia sanktioita. Rekisteröitymisen hoitaminen ajallaan on kuitenkin edellytys tiettyihin virkoihin pääsemiselle, eräissä osavaltioissa opiskelijoille myönnettäville etuuksille sekä Yhdysvaltain kansalaisuuden myöntämiselle maahanmuuttajille.

Useiden rauhanjärjestöjen Draft Resistance News -sivustolla 6.10.2021 julkaiseman kannanoton mukaan suurin osa nuorista miehistä kieltäytyy rekisteröinnistä tai jättää sen jostain syystä tekemättä säädettyyn ikään mennessä. Rekisteristä löytyvät tiedot ovat monen niitä ilmoittaneen kohdalla vanhentuineita tai puutteellisia, minkä vuoksi jopa rekisteristä vastaavat sotilasviranomaiset ovat luonnehtineet sitä hyödyttömäksi.

Yhdysvaltain edustajainhuone hyväksyi silti 23.9.2021 lakimuutoksen, joka laajentaisi periaatteessa pakollisen rekisteröitymisen koskemaan myös naisia. Senaatin odotetaan käsittelevän lakimuutosta vielä ennen vuodenvaihdetta.

Rauhanjärjestöjen mukaan pakollisen rekisteröitymisen laajentamisen vastustus sekoitetaan yhdysvaltalaisessa julkisessa keskustelussa väärin seksistisiin ja paternalistisiin näkemyksiin naisen roolista, minkä vuoksi monet kongressiedustajat eivät edes vakavasti harkitse tasa-arvon nimissä ajetun hankkeen kyseenalaistamista. Lakimuutosta onkin edistetty kongressissa laajalla puoluerajat ylittävällä rintamalla.

“Asevoimien värväyksen laajentaminen ei ole feminismiä. Asevelvollisten rekisteröinnin lakkauttaminen on”, julistaa joukko rekisteröinti-ikäisiä naisia CODEPINK-kollektiivista omassa kannanottossaan. “Kieltäydymme luovuttamasta ruumiitamme tykinruuaksi ja loputtoman riiston lähteeksi.” •